Headerbild

Organisation

Klubbens organisation består av styrelsen, två kommittéer och ett antal team. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. 

Ordföranden i Tränings- och ungdomskommittén (TUK) är ledamot i styrelsen. Kassören är ordförande i Ekonomikommittén. Teamen består av Kart- och markteamet, Arrangörsteamet samt Stug- och trivselteamet. Organisationen fastställs på årsmötet varje år, vilket i regel infaller i mitten av februari.

Alla möten protokollförs och finns tillgängliga i klubblokalen. Klubbens stadgar.

Styrelsemöten 2024
Cirka en gång per månad, i klubblokalen och via digital uppkoppling.

Eskilstuna OL:s styrelse 2024
Ordförande - Björn Winnerstam
Sekreterare - Eva Danielsson
Kassör - Hans Levin
Ledamot TUK - Bo Karlsson Löfroth
Ledamot - 

Övrig ledamot - Vakant
Ledamot Veteranerna - Vakant

Ekonomikommittén
Hans Levin (kassör), Kerstin Liss

Tränings- och Ungdomskommittén, TUK
Bo Karlsson Löfroth (ordf.), 070-523 81 99
Johan Moberg, Björn Winnerstam, Petra Haddad och Linn Wistrand.

MTBO-teamet
Magnus Hellberg, Urban Risberg och Monica Gustavsson.

Kart- och markteamet
Magnus Hellberg (sammankallande), 073-388 80 69
Hans Levin (kartdatabas), Bo Karlsson Löfroth och Vakant (markfrågor).

Planeringsteamet
Magnus Hellberg och Eva Danielsson.

Stug- och trivselteamet
Kenneth Johansson och Håkan Österlund.

Revisorer
Agneta Nilsson och Monica Gustavsson.

Revisorssuppleant
Marie Björklund

Bidragsredovisare
Petra Haddad

Webmasters
Magnus Hellberg och Urban Risberg.

Media och kontaktansvarig
Styrelsen

Valberedning
Rolf Hedlund och styrelsen

Medlemsregisteransvarig inklusive inloggningsuppgifter till Eventor:
Magnus Hellberg

Övriga Eventorfrågor och Sportident pinne
Magnus Hellberg