Headerbild

Organisation

Klubbens organisation består av styrelsen, två kommittéer och ett antal team. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. 

Ordföranden i Tränings- och ungdomskommittén (TUK) är ledamot i styrelsen. Kassören är ordförande i Ekonomikommittén. Teamen består av Kart- och markteamet, Arrangörsteamet samt Stug- och trivselteamet. Organisationen fastställs på årsmötet varje år, vilket i regel infaller i mitten av februari.

Alla möten protokollförs och finns tillgängliga i klubblokalen. Klubbens stadgar.

Styrelsemöten 2021
Cirka en gång per månad, i klubblokalen och via digital uppkoppling.

Eskilstuna OL:s styrelse 2021
Ordförande - Kenneth Johansson
Sekreterare - Eva Danielsson
Kassör - Håkan Gustafson
Ledamot TUK - Olle Bergman
Ledamot - Bo Karlsson Löfroth
Ledamot Veteranerna - Vakant


Ekonomikommittén
Håkan Gustafson, ordf
Kerstin Liss

Tränings- och Ungdomskommittén, TUK
Olle Bergman, ordf, 070-888 55 41
Bo Karlsson Löfroth, 070-523 81 99
Johan Moberg
Björn Winnerstam
Jack Haddad

MTBO-teamet
Magnus Hellberg, 073-388 80 69
Urban Risberg, 073-045 22 63
Monica Gustavsson

Kart- och markteamet
Magnus Hellberg, 073-388 80 69
Ulf Svedestam, markfrågor
Hans Levin, kartdatabas
Bo Karlsson Löfroth

Arrangörsteamet
Lennart Sjö
Eva Danielsson
Urban Risberg
Magnus Hellberg

Stug- och trivselteamet
Leif Jansson
Mona Johansson
Marianne Arnholm

Revisorer
Agneta Nilsson


Revisorssuppleanter
Rolf Hedlund
Kjell Hiding

Bidragsredovisare
Kjell Fröberg

Webmasters
Magnus Hellberg
Urban Risberg

Media och kontaktansvarig
Styrelsen

Valberedning
Lennart Sjö
Håkan Österlund

Medlemsregisteransvarig inklusive inloggningsuppgifter till Eventor:
Magnus Hellberg

Övriga Eventorfrågor och Sportident pinne
Magnus Hellberg, Björn Löfroth