Headerbild

Organisation

Klubbens organisation består av styrelsen, två kommittéer och ett antal team. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. 

Ordföranden i Tränings- och ungdomskommittén (TUK) är ledamot i styrelsen. Kassören är ordförande i Ekonomikommittén. Teamen består av Kart- och markteamet, Arrangörsteamet samt Stug- och trivselteamet. Organisationen fastställs på årsmötet varje år, vilket i regel infaller i mitten av februari.

Alla möten protokollförs och finns tillgängliga i klubblokalen. Klubbens stadgar.

Styrelsemöten 2023
Cirka en gång per månad, i klubblokalen och via digital uppkoppling.

Eskilstuna OL:s styrelse 2023
Ordförande - Björn Winnerstam
Sekreterare - Eva Danielsson
Kassör - Håkan Österlund
Ledamot TUK - Björn Winnerstam
Ledamot - Bo Karlsson Löfroth

Ledamot -  Matilda Ek
Ledamot Veteranerna - Vakant

Ekonomikommittén
Håkan Österlund
Kerstin Liss

Tränings- och Ungdomskommittén, TUK
Bo Karlsson Löfroth, 070-523 81 99
Johan Moberg
Björn Winnerstam, ordf. 073-0297468
Jack Haddad & Matilda Ek

MTBO-teamet
Magnus Hellberg, 073-388 80 69
Urban Risberg, 073-045 22 63
Monica Gustavsson

Kart- och markteamet
Magnus Hellberg, 073-388 80 69
Hans Levin, kartdatabas
Bo Karlsson Löfroth

Planeringsteamet
Lennart Sjö
Eva Danielsson
Urban Risberg
Magnus Hellberg

Stug- och trivselteamet
Kenneth Johansson & Mona Johansson

Revisorer
Agneta Nilsson & Monica Gustavsson
Revisorssuppleanter
Rolf Hedlund & Kjell Fröberg

Bidragsredovisare
Kjell Fröberg

Webmasters
Magnus Hellberg
Urban Risberg

Media och kontaktansvarig
Styrelsen

Valberedning
Rolf Hedlund & Styrelsen

Medlemsregisteransvarig inklusive inloggningsuppgifter till Eventor:
Magnus Hellberg

Övriga Eventorfrågor och Sportident pinne
Magnus Hellberg